توکل به خدا

۱۸ بهمن ۱۳۹۷

اینم تموم شد، اونم تموم میشه…

قبل امتحانات ترم بود، وحشت بَرَم داشته بود که آیا میتونم فلان درس و فلان درس رو پاس بکنم یا نه! طبق معمول خودمو دست کم