۱۵ آبان ۱۳۹۷

خوبم یا که بَد؟!

نمیدانم خوبم یا که بدم مهم این است که دست از تلاش برای یافتن حقیقت برنمیدارم هرگاه درونم به هر بهانه ای در آتشی میسوزد به
۱۴ آبان ۱۳۹۷

نا امید!

نا امیدی را دیدم همی گفت؛ یا اخی اوضاع بس خراب است، فلان نوت نهم به شانزده مَلَیانَت دهند و بر گرده ات سوار شوند همچون
۱۴ آبان ۱۳۹۷

بیدل به این علم و فنون…

#بیدل به این #علم و #فنون تاکی به #بازار_جنون خواهی دویدن هرطرف #اجناس_ارزان در بغل