دوباره حسِّش کردم…

دوباره حسِّش کردم…

تنها بودم، حس کردم دوباره نزدیک شده، خیلی قوی بود اینبار…

لبخندشو دیدم، سرشو رو شونم حس کردم، چقدر آرامش داشت…

دوست نداشتم بیدار بشم، این یه خواب واقعی بود… دوست داشتم بیشتر پیشش بمونم، اما ارتباط ضعیف و ضعیف تر شد…

چشمام باز شد، حسش هنوزم هست، اما الان دیگه بیشتر شبیه دلتنگیه تا اتصال…

واکنش شما چیست؟

like
0
dislike
0
love
0
funny
0
angry
0
sad
0
wow
0