خدا ، خود آ

خدا ، خود آ

خدا ، خود آ

یعنی خودش آمده، بوده و هست و خواهد بود،

خداوند مهربان، تنها کسی است که داریم، همه ی کَسِ ما، تنهاییم همیشه بدون او… ، هر روز بر ما مینگرد، لذت می برد از خوبی ما، خوب باشیم تا به او نزدیک شویم، تکراری نمی شویم برایش، اصلا ما را خلق کرده ببیند چند مرده حلاجیم در این کُره ی خاکی، حال که آهن به پرواز درآمده و زندگی حسابی پُر و پیمان شده، باید مواظبت کرد که او را یادمان نرود، اصل اینکه اینجاییم را فراموش نکنیم، خودمان را به نافهمی نزنیم به خاطر چهار تا چیز جانبی.

به قول رفقا، حاشیه را با متن قاطی نکنیم یک وقت! مگر خُودِ خُد آ یمان کمک کند در میان این همه شاخ و برگ گُم نشویم،

خُود آ یا چُنان کن سرانجام کار، تو خوشنود باشی و ما رستگار …

واکنش شما چیست؟

like
0
dislike
0
love
0
funny
0
angry
0
sad
0
wow
0