بهر تماشای جهان آمده ام

بهر تماشای جهان آمده ام

این تیپ افراد به گونه ای رفتار می کنند که انگار فقط برای یُسر متولد شده اند عمدتا نسبت به هر عسری متواری اند.

طلایی ترین دوران زندگی خود را دوران جنینی میدانند (جاکه مفت؛ غذا که جویده شده؛ وقت خوابم که حتی لازم نیست پاشم چراغ رو خاموش کنم کجا برم بهتر از اینجا!) و اگر یک درصد احتمال می دانند در دنیا قرار است انقدر ناراحت – باشند (همانجا چنان گره کوری به بندناف میزدند که خلاص!).

هرچند این افراد در دنیا هم عمدتا با لگد پرانی به ارث رسیده از آن دوران کار خودشان را راه می اندازند. دوری از این افراد همواره به نفع شماست.

طبق آخرین بررسیها ژن شان به بریتانیای کبیر برمی گردد به همین دلیل کنار این افراد در خوشبینانه ترین حالت احساس خود استرالیا پنداری می کنید.

تَکرار میکنم دوری از این افراد همواره به نفع شماست . افراد این تیپ هیچ اعتقادی به – یا راهی خواهم یافت، یا راهی خواهم ساخت ندارند، همیشه گزینه سومی در ذهنشان وجود دارد که بالاخره یک شهرداری پیدا میشود و یک اتوبان هم از وسط زندگی ما رد می کند تا کارمان رونق بگیرد.

با تاسی از شعار – هرکسی را بهر کاری ساختند سراغ کاری نمیروند چون معتقدندهنوز آن کاری که برای اینها ساخته شده باشد نیست. در شرایط اضطرار برای یافتن شغل اغلب قسمت – مدیریت کانال های خیلی کا ممبر- نیازمندیها را رصد می کنند. همیشه حسرت این را دارند که چرا یک خانم مجرد با روابط عمومی بالا نیستند تا راحت تر کار پیدا کنند.

بهترین خاطراتشان از دوران جنگ و ضربات سنگینی است که در کلش آو کلن به پیکره دشمن زدند و با درایت چند میلیونی به اقتصاد کشورهای دوست و نه چندان همسایه کمک کردند. برای آشنایی بیشتر با این افراد کافیست بدانید اگر برای تیپ شخصیتی س خت کوش دنیا مزرعه است. دنیای این افراد ترجیحا زمین چمن مصنوعی است که در مفید ترین حالت روی آن میدوند و تف می کنند. در نهایت اگر می خواهید بدانید آیا در تیپ افراد راحت طلب هستید، به گزاره های زیر بابلی یا خیر پاسخ دهید : ١) اگر زنگ آیفون یا تلفن بخورد فورا بدنم مور مور می شود و یکهو به خواب میروم. ۲) تا گرفتن مدرک لیسانس جلوی شغل می نوشتم: دانشجو؛ ۳) متن بالا را کامل نخواندم و مستقیم آمدم سراغ گزینه ها. اگر حداقل به یکی از گزینه های بالا پاسخ-بلی- دادید، بهتر است مجله را از پهنا در حلق خود فرو کنید.

نوشته شده توسط فاطمه سادات رضوی علوی

در مجله راه راه

واکنش شما چیست؟

like
0
dislike
0
love
0
funny
1
angry
0
sad
0
wow
0