باز هم نگاهَش…

باز هم نگاهَش…

باز هم نگاهش…

چَشمانَش…

چه کنم؟!!

دلبریش را؟!

و شیطان را چه کنم! نکند شیطان است در میان ما؟!

و دور قلب ما میپیچد؟!!؟!

خدایا خود را به تو می سپارم در این آخرالزمان…

واکنش شما چیست؟

like
0
dislike
0
love
0
funny
0
angry
0
sad
0
wow
0