ارزش انسان :: شعر

ارزش انسان :: شعر
ارزش انسان ز علـم و معـرفت پیدا شود بـــی هنر گر دعوی بیجا کند رسوا شود
هر که بر مردان حق پیوست عنوانی گرفت قطره چون واصل به دریا می شود دریا شود
ای‌ که بر ما می‌کنی از جـــامه نو افتخـار افتخــــــار آدمـی کی جــامه دیبا شود
قیمت گوهــــر شود پیدا برِ گوهر شناس قــدر مــا در پای میزان عمــل پیدا شود
آدمــی هرگــز نمی‌بیند ز سنگینی گزند از سبک مغزی بشر چون سنگ پیش پا شود
در مسیر زندگی هرگــز نمی‌افتد به چاه بــا چـراغ دین و دانش گر بشر بینا شـود
ما که در راه طلب دم از حقیقت می‌زنیم طــعنه‌های مــدعــی کی سدّ راه ما شود
سـر فـرو می‌آورد هر شاخه از بارآوری مـی‌کند افتــادگی انسان اگر دانـــا شود
چند روزی گر به کام مدعی گردد فلک غم مخور خسرو که روزی هم به کام ماشود

واکنش شما چیست؟

like
0
dislike
0
love
0
funny
0
angry
0
sad
0
wow
0